Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

STANAG 6001 język angielski militarny poziom 2

STANAG kurs język angielski militarny

Kurs przygotowujący 
do egzaminu STANAG 6001
 poziom 2.

Kształcenie na odległość!  
+ 10 BEZPŁATNYCH GODZIN
przygotowania do egzaminu
STANAG wg 6001 Poziom 2 !
 
Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie kończenia kursu
zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

uczestników szkoleń zgłaszamy na egzamin państwowy potwierdzony certyfikatem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie !

 

Zakres materiału obejmuje cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie

Program szkolenia 150 godz. + 10 godzin gratis!

 • Sprawność fizyczna - 20 godz.
 • Służba wojskowa -10 godz.
 • Kultura i nauka - 10 godz.
 • Czas wolny. Podróże - 10 godz.
 • Informacje personalne - 20 godz.
 • Ćwiczenia wojskowe. Międzynarodowa współpraca wojskowa - 10 godz.
 • Stosunki międzynarodowe - 20 godz.
 • Rodzina i dom - 10 godz.
 • Relacje międzyludzkie – 10 godz.
 • Rodzaje sił zbrojnych i służb. Stopnie wojskowe – 10 godz.
 • Korespondencja służbowa – 20 godz.
 • 10 dodatkowych godzin powtórkowych przed egzaminem
 • Termin szkolenia 30.09.2022 - 24.03.2023

szczegółowy harmonogram zajęć:

wkrótce

 • Zajęcia w formie zdalnej

oferta szkolenia

 

Zapisz się już teraz! 

 

Szczegółowe informacje i rejestracja na szkolenie: