Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Okresowe szkolenia BHP

industrial 1636390 340

              Cel szkolenia to aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Do udziału w szkoleniach BHP zobowiązani są wszyscy pracownicy, niezależnie od ich statusu zatrudnienia, włączając w to osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, praktykantów oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia.

 Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP

 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych 
 • dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych i inne 
 • dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 
 • helmet 1636348 340dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP - do uzgodnienia

Ważność zaświadczenia:

 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 5 lat
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 3 lata
 • dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych - 6 lat
 • dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby - 5 lat
 • dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - 5 lat
 • dla pracowników inżynieryjno - technicznych - 5 lat

 

Dane do kontaktu: Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel. 87 620 26 10,

e-mail: elk@zdz.bialystok.pl