Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Egzamin dla elektryków, palaczy c.o. i gazowników


egzaminy 29.03.23 OKZ Ełk     

 

 Termin egzaminu: 29.03.2023r. o godz. 17:00

egzamin odbędzie się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 43 przed Komisją Energetyczną nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 

Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem.

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna egzaminuje w zakresie Ekploatacji (E) i Dozoru (D) w trzech następujących Grupach:

Grupa I. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

wnioski do pobrania:

eksploatacja_gr_1.pdf

dozór_gr_1.pdf

Grupa II. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

wnioski do pobrania:

eksploatacja_gr_2.pdf

dozór_gr_2.pdf

Grupa III. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

wnioski do pobrania:

 eksploatacja_gr_3.pdf

dozór_gr_3.pdf

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. 87 620 26 10 

e-mail:  elk@zdz.bialystok.pl,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl