Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

 

OKZ Ełk ochrona 06 05 22PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU 06 kwietnia 2024

Kurs skierowany jest do osób, które zamierzają podjąć
pracę na stanowisku pracownika ochrony oraz ubiegać się o wpis na listę                        
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 Wymaganiania stawiane kandydatom na kurs

 Kwalifikowanego pracownika ochrony:

a) obywatelstwo polskie;

b) ukończone 21 lat;

c) świadectwo ukończonia ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum

d) oświadczenie o niekaralności

e) zdolność fizyczna i psychiczna, potwierdzona orzeczeniami lekarskimi

Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). wymagane w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zapraszamy na naszą stronę www z pełną informacją o ofercie

Masz pytanie? Zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00 -17:00
tel. 87 620 26 10

Zapraszamy - zapisz się na szkolenie już teraz  


telefonicznie lub bezpośrednio w sekretariacie!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 43

e-mail:  elk@zdz.bialystok.pl,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl