Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Obsługa wózków jezdniowych

operator wózka widłowego OKZ Ełk

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem ermin kursu 02.09.2022

zapraszamy na  kurs, którego celem jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)w Białymstoku. t

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na szkolenie w celu zarezerowania terminu egzaminu:

 

 👉  Program szkolenia

Podział stosowanych wózków - 3

Budowa wózków - 6

Wiadomości z zakresu bhp - 4  

Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy; Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych - 5

Bezpieczne użytkowanie butli w tym ich bezpieczna wymiana - 2

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - 3

Wiadomości o dozorze technicznym - 2

Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych - 10

 👉  Prowadzący: 

Waldemar Rusiecki  

trener z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zarówno teoretycznym jak  i praktycznym w zakresie szkoleń z tematyki mechaniki.

Artur Borawski 

specjalista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie branży mechnicznej

 👉  Termin realizacji kursu: 

02.09.2022-15.09.2022

 

 👉  Cena kursu 

kurs: 650,00 zł  + egzamin UDT (Urząd Dozoru Technicznego) :212,34zł  - wartość 862,34 zł 

 

Dane do wpłaty:

Zakład Doskonalenia Zawodowego; 15-365 Białystok; ul. Pogodna 63/1

nr konta BANK MILLENIUM S.A. WARSZAWA 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

Tytuł wpłaty: 705110200 wózek

Potwierdzenie wpłaty proszę o przysłanie na adres: elk@zdz.bialystok.pl

  

 👉  Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ełku, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

☎ 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl  

🌐 ➡️  Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

 👉  Dokumenty egzaminacyjne:

pdfPełnomocnictwo do zamówienia egzaminu przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ełku

pdfPrzykładowe zagadnienia egzaminacyjne na egzaminie teoretycznym

pdfWniosek o sprawdzenie kwalifikacji składany do Urzędu Dozoru Technicznego

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB