Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kurs - Podesty ruchome

 podestZapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Podesty ruchome".

 

22 kwiecień 2022 Wymagana rejestracja telefoniczna

   CENA KURSU  850 zł / OS. 

w tym oferujemy:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne

 

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Budowa części mechanicznej,budowa części elektrycznej: zasilanie,napęd,sterowanie, budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej,obsługa i konserwacja, wiadomości o dozorze technicznym, przepisy BHP oraz wiadomości ogólne.

 

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy z podestami ruchomymi (badania psychologiczne)

Czas trwania kursu:

30 godz teorii oraz 8 godz./os. praktycznej nauki jazdy podestem ruchomym

Koszt egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego - 193.78 zł

Szczegółowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku

ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. (87) 620-26-10;
e-mail: elk@zdz.bialystok.pl
Facebook: https://www.facebook.com/KursyZDZElk/