Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Drwal - operator pilarki

drwal operator pilarki

 termin rozpoczęcia szkolenia: 01.07.2022

              Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.

                           Kurs Drwal - operator pilarki kończy się egzaminem przed komisją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Po uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu drwala - operatora pilarki uprawniające do wykonywania zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.


Więcej informacji na temat szkolenia Drwal operator pilarki na stronie 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. 87 620 26 10, 

e-mail:  elk@zdz.bialystok.plp.gucki@zdz.bialystok.pl

zapisz sie już teraz !