Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Szkolenia UDT

GYM 3  TRWA NABÓR na Szkolenia UDT !!!

 - Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem  SPRAWRDŹ

 - Obsługa podestów ruchomych SPRAWRDŹ

- Obsługa HDS SPRAWRDŹ