Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Obsługa wózków jezdniowych

kurs obsługa wózków jezdniowych Ełk

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem. Najbliższy kurs rozpocznie się: nabór trwa

Zapraszamy na kurs, którego celem jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Białymstoku.

Egzamin przed komisją UDT odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ełku  

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na szkolenie w celu zarezerowania terminu egzaminu.

👉  Więcej informacji na temat obsługi wózków widłowych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ełku, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

☎ 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl

🌐 ➡️  Rejestracja  (e-zdz.edu.pl)

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB