Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Baza Usług Rozwojowych - karty usługi

SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze
  • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa:

  • planujące przeszkolić pracowników;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy

  • zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych)
  • otyzymasz wsparcie Operatora w postaci wizyty pracownika, który pomoże skompletować dokumenty
  • złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie (karty usług poniżej) 

 

Lista operatorów:

Operatorzy

Masz pytanie?

Zadzwoń do nas ☎️ 87 6202610

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00 - 16:00