Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Olecku

cdnSzanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białymstoku z/s w Olecku jest placówką wpisaną w dniu 20.03.2000r. do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli Kuratorium Oświaty w Olsztynie na podstawie § 6, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz. 133).

Przedmiotem prac Centrum jest prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli, organizowanie seminariów, warsztatów i innych form mających na celu wymianę doświadczeń, planowanie i organizowanie działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

Różnorodna tematyka szkoleń jak i bogate formy doskonalenia nauczycieli proponowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białymstoku oraz nowocześnie wyposażona baza naszej placówki w Olecku i sieci Ośrodków Kształcenia Zawodowego w terenie świadczy o efektywnej pracy Centrum i jego wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym.

Zajęcia prowadzą współpracujący z Centrum:

  • nauczyciele akademiccy, trenerzy i edukatorzy posiadający certyfikaty zagranicznych i krajowych instytucji oświatowych
  • dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek oświatowych z dyplomem ukończenia formy doskonalenia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

Kontakt:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białymstoku z/s w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A
tel/fax: (87) 520-26-35

Obecnie w naszym ośrodku prowadzimy nabór na następujące szkolenia:

Znajdź Szkołę lub ośrodek