Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Język angielski militarny Poziom 1 wg STANAG 6001

 STANAG 1 kurs język angielski

 

Na szkoleniu z Języka angielskiego wg STANAG 6001 nauczysz się

 Mówienia w zakresie:

- zwrotów grzecznościowych;

- prowadzenia rozmów na tematy z życia codziennego (rodzina, praca, odpoczynek, wyżywienie, zdrowie, podróże, orientacja w mieście, zakupy itp.);

- krótkich wypowiedzi na znane tematy;

-uzyskiwania informacji w zakresie podstawowych potrzeb życiowych.

Rozumienia mowy w zakresie:

- słuchania prostych informacji dotyczących życia codziennego (monologi i dialogi);

- słuchania oryginalnych tekstów dotyczących usług, handlu, podróży itp.;

- słuchania prostych, krótkich informacji radiowych (reklamy, prognoza pogody).

Czytania w zakresie:

- oznaczenia na ulicach, budynkach i miejscach publicznych;

- informacje i wskazówki w miejscach publicznych;

- proste, drukowane ogłoszenia;

- proste teksty drukowane.

Pisania w zakresie:

- pisania prostych tekstów w ograniczonym zakresie słownictwa, struktur i tematyki;

- pisemnego przekazywania danych personalnych, wypełnianie formularzy;

- pisania kartek, listów tradycyjnych i elektronicznych.

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie kończenia kursu

zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

oraz zdaje egzamin państwowy w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie potwierdzony certyfikatem.

 


Program szkolenia na Poziomie 1

Kręgi tematyczne:

 1. Tematyka ogólna
 • Dane personalne. Opis osoby - wygląd i charakter,
 • Rodzina i dom,
 • Praca zawodowa, edukacja cywilna i wojskowa, służba wojskowa,
 • Opis rozkładu dnia. Planowanie czynności służbowych,
 • Czas wolny. Hobby
 • Sport i zdrowy styl życia
 1. Tematyka wojskowa
 • Podstawowa terminologia dotyczaca wybranych obszarów służby wojskowej
 • Przebieg dnia i podstawowe czynności uczącego się w szkole wojskowej

Program kursu język angielski militarny wg Stanag 6001 Poziom I zakłada, że proces uczenia się i nauczania zmierza do wykształcenia u uczących się dwóch rodzajów kompetencji, tj. kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej. Przez kompetencję językową rozumie się tu umiejętność tworzenia zdań gramatycznie poprawnych, a więc znajomość elementów języka i reguł ich użycia. Przez kompetencję komunikacyjną rozumie się z kolei umiejętność skutecznego porozumiewania się, a więc efektywnego rozumienia i przekazywania zamierzonych treści i intencji.

 

⚠️ 150 godzin + 10 godzin gratis ! 

tutaj zapisz się na 150 godzinny kurs zdalny

tutaj zapisz sie na 150 godzinny kurs stacjonarny

⚠️ angielski militarny od podstaw  300 godz. + 10 godz. gratis !

tutaj zapisz się się na 300 godzinny kurs stacjonarny 

 

Szkolenie skierowane do

wszystkich chętnych osób, które chcą nauczyć się militarnego języka angielskiego i zdać pozytywnie egzamin w trybie eksternistycznym na I poziomie znajomości języka angielskiego wg normy STANAG 6001 w szczególności żołnierzy, pracowników wojska oraz osób, które chcą w przyszłości swoją drogę zawodową zwiazać z wojskiem.

Sposób realizacji szkolenia

Kurs militarnego języka angielskiego wg STANAG 6001 organizowany jest:

w formie kształcenia na odległość przy pomocy komunikatora Skype bądź GSuite  (wymagania sprzętowe: komputer lub laptop z kamerką i mikrofonem)

w formie stacjonarnej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 43

⚠️ 150 godzin + 10 godzin gratis ! 

tutaj zapisz się na 150 godzinny kurs zdalny

tutaj zapisz sie na 150 godzinny kurs stacjonarny

⚠️ angielski militarny od podstaw  300 godz. + 10 godz. gratis !

tutaj zapisz się się na 300 godzinny kurs stacjonarny 

Prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewniamy

 • miłą, fachową oraz dyspozycyjną kadrę pedagogiczną
 • indywidualne podejście w ksztalceniu militernego języka angielskiego
 • możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty!
 • materiały szkoleniowe
 • podręcznik 

Czas trwania

Kurs w zakresie militarnego języka angielskiego realizujemy w czasie od pięciu do sześciu miesięcy. 

trwa nabór 

Cena kursu

 

 

150 godzin + 10 godzin gratis! - 1 600,00zł (1 rata 800,00 zł pozostała kwota - możliwość spłaty w trakcie trwania szkolenia)

 ⚠️ 150 godzin + 10 godzin gratis ! 

tutaj zapisz się na 150 godzinny kurs zdalny

tutaj zapisz sie na 150 godzinny kurs stacjonarny

 

angielski militarny od podstaw  300 godz. + 10 godz. gratis 3 000,00zł (1 rata  1 500,00 zł pozostała kwota - możliwość spłaty w trakcie trwania szkolenia)

⚠️ angielski militarny od podstaw  300 godz. + 10 godz. gratis !

tutaj zapisz się się na 300 godzinny kurs stacjonarny 

 

Kontakt:

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

Bożena Danowska b.danowska@zdz.bialystok.pl 

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

 

Zachęcam również do polubienia nas na FACEBOOK,

na którym na bieżącą umieszczamy informację o organizowanych przez nas szkoleniach.

https://www.facebook.com/KursyZDZElk

    FB