Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Język angielski militarny Poziom 2 wg STANAG 6001

 kurs STANAG język angielski Ełk ZDZ

 

Na szkoleniu z Języka angielskiego wg STANAG 6001 nauczysz się

 Mówienia w zakresie:

- sytuacji prywatnych;

- sytuacji służbowych;

- prowadzenia rozmów obejmujacych:

 • przedstawianie sie,
 • pytanie o drogę;
 • zamawianie posiłków,
 • zakwaterowanie i problemy mieszkaniowe,
 • podróże i delegacje służbowe,
 • zakupy,
 • wizytę u lekarza,
 • sytuacje codzienne (np. bank, poczta);
 • usługi i reklamacje,
 • spędzanie czasu wolnego,
 • spędzanie urlopu,
 • zdrowie,
 • oświatę i edukację,
 • problemy socjalne,
 • pracę w kraju i za granicą,
 • sport

Rozumienia mowy w zakresie:

- słuchania komunikatów i nagranych informacji;

- słuchania nagrań w formie monologów i dialogów;

- załatwenia spraw dotyczących rutynowych potrzeb służbowych i prostych potrzeb prywatnych w ramach znanych obszarów tematycznych;

- udział w ogólnych rozmowach dotyczących bardzo dobrze znanych tematów usytuowanych w typowych kontekstach wojskowych i towarzyskich

Czytania w zakresie:

- prostych teksów i informacji prasowych dotyczących wydarzeń politycznych, wojskowych, społecznych i kulturalnych;

- krótkichopowiadań lub lektur przeznaczonych na 2 poziom naucznia;

- tekstów dotyczących naucznych obszarów tematycznych;

- krótkich tekstów o tematyce wojskowej.

Pisania w zakresie:

- sporządzania typowej korespondencji prywatnej drogą tradycyjną i elektroniczą;

- korespondencji służbowej: raporty, notatki i listy służbowe;

- sporządzania rutynowych pism służbowych np. życiorys, podanie o pracę, zamówienie;

- pisemnych wypowiedzi związane ze służbą wojskową;

- krótkich form pisemnych (opis osób, mijsc i sytuacji);

- sporządzania notatek i wypełniania formularzy i druków

 

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie kończenia kursu
zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

oraz zdaje egzamin państwowy w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie potwierdzony certyfikatem.

 

⚠️ kurs język angielski militarny  150 godzin + 10 godzin gratis !

📌📌📌 tutaj zapisz się na 150 godzinny kurs zdalny poziom 2

✔️✔️✔️ tutaj zapisz się na 150 godzinny kurs stacjonarny poziom 2

 


 

Program szkolenia na Poziomie 2

150 godzin + 10 godzin gratis!

Kręgi tematyczne:

 1. Tematyka ogólna
 • Informacje personalne.
 • Rodzina i dom.
 • Kultura i nauka.
 • Czas wolny. Podróże
 • Relacje miedzyludzkie.
 • Sprawność fizyczna.
 • Stosunki międzynarodowe.
 1. Tematyka wojskowa
 • Rodzaje sił zbrojnych i służb. Stopnie wojskowe.
 • Służba wojskowa.
 • Ćwiczenia wojskowe. Międzynarodowa współpraca wojskowa
 • Korespondencja wojskowa

Program szkolenia język angielski militarny wg Stanag 6001 Poziom 2 zakłada, że proces uczenia się i nauczania zmierza do wykształcenia u uczących się dwu rodzajów kompetencji, tj. kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej. Przez kompetencję językową rozumie się tu umiejętność tworzenia zdań gramatycznie poprawnych, a więc znajomość elementów języka i reguł ich użycia. Przez kompetencję komunikacyjną rozumie się z kolei umiejętność skutecznego porozumiewania się, a więc efektywnego rozumienia i przekazywania zamierzonych treści i intencji.

Szkolenie skierowane do

Do osób, które posiadają kompetencje językowe na poziomie 1 w odniesieniu do wszystkich sprawności oraz chcą zdać pozytywnie egzamin w trybie eksternistycznym na 2 poziomie znajomości języka angielskiego wg normy STANAG 6001 w szczególności żołnierzy, pracowników wojska oraz osób, które chcą w przyszłości swoją drogę zawodową związać z wojskiem.

Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie militarnego języka angielskiego wg STANAG 6001 organizowane jest:

- w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Google Meet  (wymagania sprzętowe: komputer lub laptop z kamerką i mikrofonem)

- w formie stacjonarnej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 43

 

⚠️ kurs język angielski militarny  150 godzin + 10 godzin gratis !

📌📌📌 tutaj zapisz się na 150 godzinny kurs zdalny poziom 2

✔️✔️✔️ tutaj zapisz się na 150 godzinny kurs stacjonarny poziom 2

 

Prowadzący

 

Zapewniamy

 • miłą, fachową oraz dyspozycyjną kadrę pedagogiczną
 • indywidualne podejście do kształcenia militarnego języka angielskiego
 • możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty!
 • materiały szkoleniowe
 • podręcznik do nauki jezyka militarnego Poziom 2 - gratis!

Czas trwania

Kurs w zakresie militarnego języka angielskiego realizujemy od pięciu do sześciu miesięcy.


Trwa nabór

Egzamin na  Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (dodatkowy koszt egzaminu 200,00zł)

 

⚠️ kurs język angielski militarny  150 godzin + 10 godzin gratis !

📌📌📌 tutaj zapisz się na 150 godzinny kurs zdalny poziom 2

✔️✔️✔️ tutaj zapisz się na 150 godzinny kurs stacjonarny poziom 2

 

Cena kursu

 

 1 600,00 zł (płatność I rata  800,00 zł   pozostała suma w miesięcznych ratach po 200,00 zł)

Kontakt:

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB