Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Wychowawca wypoczynku

 Wychowawca wypoczynku edycja 2

Nauczysz się

Organizowania i nadzorowania obowiązków wychowawcy w różnych formach wypoczynku zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015 poz. 1629) art.92r, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 4520).

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma bezterminowe zaświadczenie ukończenia kursu Wychowawcy wypoczynku zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Tym samym uczestnik otrzyma uprawnienia wychowawcy wypoczynku.

JESTEŚ ZDECYDOWANY?

ZAPISZ SIĘ ONLINE https://e-zdz.edu.pl/Rejestracja.aspx?id=49887

Program Szkolenia

Zajęcia na kursie Wychowawca wypoczynku będą realizowane w formie wykładu i zajęć praktycznych 

  • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 3h 
  • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku - 2 h 
  • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej - 4 h 
  • Ruch i rekreacja - 6h
  • Turystyka i krajoznawstwo - 4h
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe - 5h
  • Zajęcia praktyczno-techniczne - 2h
  • Prace społecznie użyteczne - 2h
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników kursu - 8h

Szkolenie skierowane do

Wszystkich osób chętnych, które chcą zostać wychowawcą na koloniach, obozach i zimowiskach mających dobre chęci, poczucie odpowiedzialności za innych oraz spełniających poniższe wymagania:

1) spełniają warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;druk_niekaralnosc.pdf

2) ukończyły 18 lat;

3) posiadają wykształcenie co najmniej średnie (potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły)

ZAPISZ SIĘ ONLINE https://e-zdz.edu.pl/Rejestracja.aspx?id=49887

Sposób realizacji szkolenia

Kurs Wychowawcy wypoczynku przeprowadzony jest w ciągu jednego przedłużonego weekendu tj. piątek oraz poniedziałek - po południu; sobota, niedziela od 8:00 do 15:00

Prowadzący

Beata Marchel: pedagog z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym, wykładowca na kursach w zakresie kierownika oraz wychowawcy wypoczynku, pedagogiki, plastyki, stylizacji.

Marcin Romaniuk: czynny ratownik medyczny

Zapewniamy

- kadrę z wykształceniem pedagogicznym;

- materiały szkoleniowe;

Termin realizacji szkolenia

grudzień 2022

szczegółowy harmonogram kurs Wychowawca wypoczynku wkrótce

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE https://e-zdz.edu.pl/Rejestracja.aspx?id=49887

 

Cena kursu

450,00 zł

Kontakt:

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB