Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Drwal - operator pilarki

 drwal kurs ZDZ Ełk

 

Oto kilka powodów, dla których warto zapisać się na kurs drwala - operatora pilarki:

 1. BEZPIECZEŃSTWO: Kurs drwala - operatora pilarki zapewnia naukę zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi do wycinania drzew. Poznasz techniki pracy z pilarką, które minimalizują ryzyko wypadków i urazów.
 2. EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ: Kurs drwala nauczy cię skutecznych technik cięcia drzew, które pozwolą osiągnąć wysoką efektywność i wydajność pracy. Poznasz różne techniki cięcia, w tym techniki karczowania i podcinania, które pozwolą ci skutecznie wykonywać zadania.
 3. POZNANIE NARZĘDZIA: Podczas kursu drwala  operatora pilarki dowiesz się wszystkiego o różnych rodzajach pilarek i ich zastosowaniach. Poznasz różne modele pilarek, ich cechy i funkcje, co pozwoli ci wybrać odpowiednią pilarkę do konkretnych zadań.
 4. UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE: Jeśli interesuje cię praca w branży leśnej lub ogrodniczej, kurs drwala  operatora pilarki jest niezbędnym krokiem w kierunku zdobycia niezbędnych umiejętności zawodowych. Praca drwala może być satysfakcjonująca i daje możliwości pracy na świeżym powietrzu.
 5. OCHRONA ŚRODOWISKA: Kurs drwala - operatora pilarki uczy również zasad zrównoważonego gospodarowania lasem. Dowiesz się, jak dbać o środowisko naturalne podczas prac wycinania drzew, aby minimalizować negatywny wpływ na ekosystem.
 6. RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWAŃ: Umiejetności drwala - operatora pilarki mogą być przydatne w wielu sytuacjach. Możesz wykorzystać te umiejętności do wycinania drzew na potrzeby budownictwa, ogrodnictwa, gospodarki lesnej, usuwania drzew uszkodzonych przez wichury, likwidowania awarii itp.
 7. SAMODZIELNOŚĆ: Kurs drwala - operatora pilarki da ci niezależność w wykonywaniu różnych zadań związanych z wycinaniem drzew. Nie będziesz musiał polegać na innych osobach, jesli będziesz potrzebował usunąć drzewa lub przeprowadzić prace związane z cięciem drewna.

Te powody pokazują, że kurs drwala - operatora pilarki jest wartościowym doświadczeniem, które może przynieść wiele korzyści zarówno w kontekście zawodowym, jak i ososbistym.

zapisz się na kurs już teraz! 

Umiejetności i kwalifikacje zawodowe nabywane na kursie Drwala  operatora pilarki:

 

Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych oraz przygotowanie uczestników Kursu Drwala - operatora pilarki do egzaminu przed komisją Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Białymstoku.

Umiejętności:

- Ścinanie i obalanie drzew w różnych klasach, wieku i w różnych warunkach,

- Okrzesywanie drzew i przerzynka drewna,

- Wycinanie drzew i krzewów w ramach prac pielęgnacyjnych,

- Wycinanie drzew i krzewów w ramach użytkowania ubocznego,

- Ostrzenie i konserwacja pilarek do prac leśnych,

- Wykonywanie drobnych napraw pilarek do prac leśnych,

- Kierowanie lub koordynowanie pracą zespołu osób zatrudnionych przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna

 Kwalifikacje:

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175).

Dodatkowym atutem jest potwierdzenie kwalifikacji  pieczęcią Lasów Państwowych na zaświadczeniu ukończenia kursu.

 


 

Program szkolenia:

Wiadomości ogólne – 11 godz.

 - Podstawy prawne realizacji zadań zawodowych drwala

 - Elementy pierwszej pomocy przedlekarskiej

-  Charakterystyka pilarek do prac leśnych. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne)

 -  Elementy budowy pilarki wg układów

 -  Narzędzia i sprzęt pomocniczy przy pozyskiwaniu drewna

- Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala

Zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu

gospodarki leśnej – 9 godz.

-  Podstawy obsługi technicznej i przygotowanie pilarki do pracy. Zasady stosowania paliw,

olejów i smarów

- Techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych

-  Techniki ścinki i obalania drzew tzw. trudnych

-  Techniki okrzesywania i przerzynki drewna

Zajęcia praktyczne – ćwiczenia treningowe – 29 godz.

-  Elementy budowy pilarki

-  Stałe elementy obsługi technicznej pilarki

-  Przygotowanie pilarki do pracy

-  Usuwanie najczęściej występujących usterek pilarki

-  Zakładanie rzazów, okrzesywanie i przerzynka drewna w warunkach symulowanych

Zajęcia praktyczne – 48 godz.

-  Ścinka i obalanie drzew w warunkach normalnych

-  Ścinka i obalanie drzew tzw. trudnych

-  Okrzesywanie i przerzynka drewna

-  Posługiwanie się narzędziami i sprzętem pomocniczym przy pozyskaniu drewna

Szkolenie skierowane do:

Wszystkich osób dorosłych, które chcą podjąć pracę przy pozyskiwaniu drewna z użyciem pilarki

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na kurs operatora pilarki:

- ukończona 8 letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum,

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy z urządzeniami emitującymi hałas i wibracje

Pożądane cechy psychofizyczne kandydatów to:

- wytrzymałość fizyczna i zdolności manualne,

- poczucie odpowiedzialności,

- spostrzegawczość i podzielność uwagi,

- systematyczność i dokładność.

Sposób realizacji szkolenia:

Program kursu Drwal - operator pilarki podzielony został na 4 jednostki modułowe.

Jednostki modułowe 1 i 2 zawierają wiadomości teoretyczne

stąd główną metodą ich realizacji jest wykład, wzbogacony pokazami multimedialnymi (prezentacje, filmy, materiały fotograficzne, itp.).

Jednostka modułowa 3 są to praktyczne ćwiczenia treningowe

Ich realizacja przebiega następująco:

- w warunkach warsztatowych: przygotowanie, obsługa, konserwacja i inne elementy praktyczne związane z użytkowaniem pilarki;

- na placu ćwiczeniowym przy użyciu tzw. trenażerów: technika zakładania rzazów, okrzesywanie i przerzynka drewna.

Jednostka modułowa 4 to zajęcia praktyczne na udostępnionych przez Lasy Państwowe powierzchniach leśnych

Zajęcia zapewniają ćwiczenie umiejętności praktycznych. Polegają na wykonywaniu: ścinki i obalaniu drzew, okrzesywaniu, przerzynki oraz elementów obsługi pilarki w warunkach terenowych.

W trakcie ćwiczeń praktycznych wszystkim osobom biorącym udział w szkoleniu zappewniamy środki ochrony indywidualnej, w tym: kaski ochronne, kaski ochronne dla drwali (z osłonami narządu słuchu oraz osłoną twarzy), spodnie dla drwali z wkładką antyprzecięciową, buty ochronne.

Wszyskie zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie uczestników Kursu Drwala - operatora pilarki do egzaminu przed komisją Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Białymstoku.

Prowadzący:

Nasi nstruktorzy prowadzący kurs Drwala - operatora pilarki mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Posiadają dużą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności i doświadczenie w pracy z pilarkami.

Zapewniamy:

 • kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym
 • indywidualne podejście w kształceniu 
 • środki ochrony indywidualnej: kask  dla drwali z osłonami narządu słuchu oraz osłoną na twarz, rękawice, spodnie z wkładką antyprzecięciową,itp.
 • materiały szkoleniowe w tym: Instrukję bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej

Czas trwania:

Kurs Drwal - operator pilarki realizujemy w czasie dwóch tygodni. 

Termin rozpoczęcia najbliższego szkolenia 27 września 2024

 

zapisz sie już teraz! 

Cena kursu:

 

2 500,00 zł - możliwość spłaty w ratach w czasie trwania szkolenia

Kontakt:

Małgorzata Bronkiewicz   m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl 

Bożena Danowska  b.danowska@zdz.bialystok.pl 

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

ZDZ EŁK, ul. Armii Krajowej 43

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB