Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe grupa III - przygotowanie do weryfikacji uprawnień

 ZDZ ełk uprawnienia gazowe

 

Celem szkolenia jest

             przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń i sieci gazowych oraz sprzętu pomocniczego gdzie uczestnik będzie odpowiedzialny za sprawność techniczną i bezpieczne użytkowanie sprzętu; będzie znał zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i naprawie urządzeń, maszyn i instalacji gazowych.

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną Nr 379 działającą zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zakresie Gr III "E" i "D"

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). 


 

Program szkolenia

 

Program zawiera 8 godzin dydaktycznych (45 minut):

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 2 godz.

Przepisy eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji gazowych - 3 godz.

Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji gazowych - 3 godz.

 

Szkolenie kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną i uzyskaniem uprawnień energetycznych.

 

Szkolenie skierowane do

 

Szkolenie skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat Urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

 

Sposób realizacji szkolenia

Główną metodą  realizacji zajęć jest wykład, wzbogacony pokazami multimedialnymi (prezentacje, filmy, materiały fotograficzne, itp.).

Kurs kończy się egzaminem przed komisją energetyczną

Prowadzący

Kadra z wieloletnim doswiadczeniem:

Andrzej Suwalski

Magister inż. elektryk - Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej; studia podyplomowe Audyt Energetyczny budynków i instalacji - Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Zapewniamy

  • kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym
  • indywidualne podejście w ksztalceniu 
  • materiały szkoleniowe

Termin realizacji szkolenia

Kurs Urządzenia, instalacje i sieci gazowe grupa III - przygotowanie do weryfikacji uprawnień realizujemy w ciągu jednego spotkania.

termin szkolenia: wkrótce

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną obywa się w dniu organizacji szolenia.

Cena kursu

 

eksploatacja (E) dozór (D) - 800,00,00 zł 

cena egzaminu: 301zł/egz.

Kontakt:

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

Patryk Gucki, p.gucki@zdz.bialystok.pl 

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB