Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Obsługa wózków jezdniowych

 wózki

Rozpoczęcie szkolenia Listopad 2022r.

Cel szkolenia

Zdobycie przez słuchaczywiedzy teoretycznej oraz umiejętności  praktycznych jazdy wózkiem.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień obsługi wózków jezdniowych: wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Białymstoku

 

Szkolenie skierowane do

osób zajmujących się obsługą i  eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 

Program szkolenia

  • Podział stosowanych wózków

  • Budowa wózków

  • Wiadomości z zakresu bhp

  • Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy; Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych

  • Bezpieczne użytkowanie butli w tym ich bezpieczna wymiana

  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

  • Wiadomości o dozorze technicznym

  • Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych

Prowadzący

Waldemar Rusiecki wizytówka

Wydawane dokumenty

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu  
  • świadectwo kwalifikacji  UDT– egzamin zewnętrzny

Termin realizacji szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia  Listopad 2022r.

Cena kursu

 

kurs: 650,00 zł + egzamin UDT (Urzad Dozoru Technicznego): 212,34  zł  - wartość 862,34 zł 

 

Dane do wpłaty:

Zakład Doskonalenia Zawodowego; 15-365 Białystok; ul. Pogodna 63/1

nr konta BANK MILLENIUM S.A. WARSZAWA 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

Tytuł wpłaty: 705110200 wózek

Potwierdzenie wpłaty proszę o przysłanie na adres: elk@zdz.bialystok.pl 

 

 

 

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ełku, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

☎️  87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl 

p.gucki@zdz.bialystok.pl

Rejestracja online ➡️  Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

 

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB