Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Opiekun osób starszych i zależnych

 

 Kurs Opiekun Osób Starszych

Na szkoleniu nauczysz się

 • podstaw gerontologii;
 • podstaw dietetyki i żywienia;
 • pielęgnacji osób chorych, czasowo niesprawnych, np. w wyniku urazu, przebytej choroby;
 • pielęgnacji ludzi starszych, niedołężnych;
 • elementów psychologii wieku starczego;
 • ordynowania leków;
 • umiejętności motywowania do przyjmowania leków;
 • wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania czynności higienicznych niezbędnych przy pielęgnacji osób starszych;
 • wiedzy nt. podstawowych wartości etycznych niezbędnych w pracy z osobą starszą, której prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od pomagających;
 • wiedzy i umiejętności dotyczących załatwiania spraw klientów
  w instytucjach i urzędach;
 • wiedzy nt. istniejących w środowisku lokalnym możliwości uzyskania pomocy na rzecz klienta, umiejętności wykorzystania tych możliwości;
 • wiedzy nt. instytucji zobowiązanych do udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym ośrodka pomocy społecznej;

 

 • Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie pn. "Opiekun osób starszych" zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) z dołączonym do niego suplementem. 

 


 

Program szkolenia

Wybrane zagadnienia prawne

Podstawy psychologii wieku starczego

Gerontologia

Podstawy psychiatrii
 
Dietetyka i przygotowywanie posiłków
 
Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych, niedołężnych
 
Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej
 
Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp
 
Etyka w zawodzie opiekuna
 

Szkolenie skierowane do

 

Osób wykazujących predyspozycje do opiekowania sie osobą starszą, sprawnych fizycznie, zdolnych do wykonywania często ciężkiej pracy fizycznej. Ponadto od kandydatów oczekuje się: empatii, łatwości nawiązywania kontaktów, odpowiedzialności, umiejętności podejmowania decyzji za klienta bądź w sprawie klienta, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności współpracy, znajomości środowiska lokalnego i jego zasobów usługowych, przestrzegania podstawowych zasad etyki.

Sposób realizacji szkolenia

Forma stacjonarna w niewielkich grupach

Prowadzący

Psycholog z wieloletnom doświadczeniem w pracy zawodowej psychologa oraz szoleniowca

Pielęgniarka z wyższym wykształceniem z wieloletnim dośwadczeniem w pracy zawodowej pilegniarki w szpitalu oraz szkoleniowca

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, wieloletnie doswiadczenie w pracy zawodowej oraz szkoleniowca

 

Zapewniamy

 • kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym
 • indywidualne podejście w ksztalceniu 
 • materiały szkoleniowe 

Termin realizacji kursu

Zajęcia odbywają sie  w weekendy

kurs rozpoczynamy 07.10.2022 godz.16:00

szczegółowy harmonogram harmonogram_opiekun.pdf

Cena kursu

 

650,00 zł

Kontakt:

zapisz się na szkolenie

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

Patryk Gucki, p.gucki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB