Opiekun osób starszych i zależnych

 

 Kurs Opiekun Osób Starszych

Na szkoleniu nauczysz się

 • podstaw gerontologii;
 • podstaw dietetyki i żywienia;
 • pielęgnacji osób chorych, czasowo niesprawnych, np. w wyniku urazu, przebytej choroby;
 • pielęgnacji ludzi starszych, niedołężnych;
 • elementów psychologii wieku starczego;
 • ordynowania leków;
 • umiejętności motywowania do przyjmowania leków;
 • wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania czynności higienicznych niezbędnych przy pielęgnacji osób starszych;
 • wiedzy nt. podstawowych wartości etycznych niezbędnych w pracy z osobą starszą, której prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od pomagających;
 • wiedzy i umiejętności dotyczących załatwiania spraw klientów
  w instytucjach i urzędach;
 • wiedzy nt. istniejących w środowisku lokalnym możliwości uzyskania pomocy na rzecz klienta, umiejętności wykorzystania tych możliwości;
 • wiedzy nt. instytucji zobowiązanych do udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym ośrodka pomocy społecznej;

 

 • Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie pn. "Opiekun osób starszych" zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) z dołączonym do niego suplementem. 

 


 

Program szkolenia

Wybrane zagadnienia prawne

Podstawy psychologii wieku starczego

Gerontologia

Podstawy psychiatrii
 
Dietetyka i przygotowywanie posiłków
 
Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych, niedołężnych
 
Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej
 
Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp
 
Etyka w zawodzie opiekuna
 
NOWOŚĆ !!!  Aktywacja osób starszych w wybranych jednostkach chorobowych 
 
AKTYWIZACJ OSÓB STARSZYCH OKZ Ełk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie skierowane do

Osób wykazujących predyspozycje do opiekowania sie osobą starszą, sprawnych fizycznie, zdolnych do wykonywania często ciężkiej pracy fizycznej. Ponadto od kandydatów oczekuje się: empatii, łatwości nawiązywania kontaktów, odpowiedzialności, umiejętności podejmowania decyzji za klienta bądź w sprawie klienta, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności współpracy, znajomości środowiska lokalnego i jego zasobów usługowych, przestrzegania podstawowych zasad etyki.

Sposób realizacji szkolenia

Forma stacjonarna w niewielkich grupach

Prowadzący

Psycholog z wieloletnom doświadczeniem w pracy zawodowej psychologa oraz szoleniowca

Pielęgniarka z wyższym wykształceniem z wieloletnim dośwadczeniem w pracy zawodowej pilegniarki w szpitalu oraz szkoleniowca

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, wieloletnie doswiadczenie w pracy zawodowej oraz szkoleniowca

 

Zapewniamy

 • kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym
 • indywidualne podejście w ksztalceniu 
 • materiały szkoleniowe 

Termin realizacji kursu

Zajęcia odbywają się w weekendy

kurs rozpoczynamy 07.10.2023 

szczegółowy harmonogram wkrótce

 

Cena kursu

 

850,00 zł możliwość spłaty w ratach w trakcie trwania szkolenia

Kontakt:

zapisz się na szkolenie

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB