Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Przygotowanie do egzaminu UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe

 

Imienne zezwolenia pracodawców  na obsługę urządzeń transportu bliskiego będą tracić ważność i nie będą już honorowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszyscy posiadający i posługujący się takim dokumentami zobligowani są do zdania państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego*.

 

* Decyzja o przedłużeniu ważności uprawnień zapadła 05.04.2019 w związku z dużym zapotrzebowaniem na przeprowadzenie egzaminów państwowych (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U. 2019 poz. 1948)


 

Program szkolenia

  • Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych

  • Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych

  • Warunki bezpiecznej pracy i bhp przy obsłudze wózków

  • Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

 

Szkolenie skierowane do

osób posiadający i posługujący się imiennym pozwoleniem pracodawcy, którzy są zobligowani do zdania państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Sposób realizacji szkolenia

 Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę jednodniowego szkolenia teoretycznego oraz indywidualne spotkanie z trenerem na placu manewrowym podczas zajęć praktycznych.

Prowadzący

 Waldemar Rusiecki wizytówka

Zapewniamy

  • miłą, fachową oraz dyspozycyjną kadrę pedagogiczną
  • indywidualne podejście do kształcenia 
  • materiały szkoleniowe

Czas trwania

Przygotowanie do egzaminu w zakresie obsługi wózków jezdniowych realizujemy w ciągu 8 godz. dydaktycznych

Kurs: Listopad 2022

Cena kursu

 

Kurs: 300,00 zł + egzamin UDT: 212,34 zł

Dane do wpłaty: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego,  15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1

nr konta BANK MILLENIUM S.A. WARSZAWA 
36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

Tytuł wpłaty: 705110200  

Potwierdzenie wpłaty proszę o przysłanie na adres: elk@zdz.bialystok.pl

 

Kontakt:

Patryk Gucki

 tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl lub p.gucki@zdz.bialystok.pl 

Zapisy online ? Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB