Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień GRUPA 2

 szkolenie egzamin energetyczny grupa 2 okz ełk

 

Celem szkolenia jest

             przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne gdzie uczestnik będzie odpowiedzialny za sprawność techniczną i bezpieczne użytkowanie sprzętu; będzie znał zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i naprawie urządzeń, maszyn i instalacji energetycznych.

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną 

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). 

zapisz się


 

Program szkolenia

 

Program zawiera 6 godzin dydaktycznych (45 minut):

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 1 godz.

Przepisy o dozorze - 1 godz.

Przepisy eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 2 godz.

Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 2 godz.

  zapisz się na szkolenie

 

lub 18 godzin dydaktycznych (45 minut):

Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej - 2 godz.

Paleniska rusztowe - 2 godz.

Paleniska komorowe - 2 godz.

Paliwa stałe i przebieg procesu spalania - 1 godz.

Paliwa ciekłe i przebieg procesu spalania - 1 godz.

Paliwa gazowe i przebieg procesu spalania - 1 godz

Budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi - 2 godz.

Zasady eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych - 2 godz.

AKP i automatyka - 1 godz.

Bhp i przepisy przeciwpożarowe - 1 godz.

Zajęcia praktyczne - 1 godz.

  

Szkolenie kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną i uzyskaniem uprawnień energetycznych.

 

Szkolenie skierowane do

 

do osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat Urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających energię cieplną

 zapisz się na szkolenie

Sposób realizacji szkolenia

Główną metodą  realizacji zajęć jest wykład, wzbogacony pokazami multimedialnymi (prezentacje, filmy, materiały fotograficzne, itp.).

Kurs kończy się egzaminem przed komisją energetyczną

Prowadzący

Kadra z wieloletnim doswiadczeniem:

Waldemar Rusiecki

Zapewniamy

  • kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym
  • indywidualne podejście w ksztalceniu 
  • materiały szkoleniowe

Czas trwania

Kurs Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnieńI -  realizujemy w ciągu jednego spotkania przed szkoleniem lub rozbudowana wersja kursu to 18 godzin realizowane w czasie dwóch spotkań.

Najbliższy termin kursu na uprawnie na palacza:

 

29.03.2022r. w godz. 12:30 - 17:00

 

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną obędzie się bezposrednio po szkoleniu 

Cena kursu

 

cena kurs 550,00,00 zł - 18 godzin

cena kursu 250,00 zł - 6 godzin

cena egzaminu  349,00 zł

Kontakt:

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

 

zapisz się na szkolenie

Zachęcamy również do polubienia nas na FACEBOOK, na którym na bieżącą umieszczamy informację o organizowanych przez nas kursach i szkoleniach     FB