Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień GRUPA 2

 szkolenie egzamin energetyczny grupa 2 okz ełk

 

Celem szkolenia jest

             przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne gdzie uczestnik będzie odpowiedzialny za sprawność techniczną i bezpieczne użytkowanie sprzętu; będzie znał zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i naprawie urządzeń, maszyn i instalacji energetycznych.

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną 

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). 

zapisz się


 

Program szkolenia

 

Program zawiera 6 godzin dydaktycznych (45 minut):

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 1 godz.

Przepisy o dozorze - 1 godz.

Przepisy eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 2 godz.

Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 2 godz.

 

 

lub 18 godzin dydaktycznych (45 minut):

Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej - 2 godz.

Paleniska rusztowe - 2 godz.

Paleniska komorowe - 2 godz.

Paliwa stałe i przebieg procesu spalania - 1 godz.

Paliwa ciekłe i przebieg procesu spalania - 1 godz.

Paliwa gazowe i przebieg procesu spalania - 1 godz

Budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi - 2 godz.

Zasady eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych - 2 godz.

AKP i automatyka - 1 godz.

Bhp i przepisy przeciwpożarowe - 1 godz.

Zajęcia praktyczne - 1 godz.

Szkolenie kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną i uzyskaniem uprawnień energetycznych.

 

 zapisz się na szkolenie

 

Szkolenie skierowane do

 

do osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat Urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających energię cieplną

Sposób realizacji szkolenia

Główną metodą  realizacji zajęć jest wykład, wzbogacony pokazami multimedialnymi (prezentacje, filmy, materiały fotograficzne, itp.).

Kurs kończy się egzaminem przed komisją energetyczną

Prowadzący

Kadra z wieloletnim doswiadczeniem:

Waldemar Rusiecki

Zapewniamy

  • kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym
  • indywidualne podejście w ksztalceniu 
  • materiały szkoleniowe

Czas trwania

Kurs Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnieńI -  realizujemy w ciągu jednego spotkania przed szkoleniem lub rozbudowana wersja kursu to 18 godzin realizowane w czasie dwóch spotkań.

Najbliższy termin kursu na uprawnie na palacza:

 

 

27.02.2023r. w godz. 12:00 - 18:45

 

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną obędzie się bezposrednio po szkoleniu 

zapisz się na szkolenie

Cena kursu

 

 

cena kursu 500,00 zł - 6 godzin

cena egzaminu  424,00 zł

Kontakt:

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

☎️ 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

messenger KursyZDZElk 

 

Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOK, na którym na bieżącą umieszczamy informację o organizowanych przez nas kursach i szkoleniach

    FB