Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

KURS W ZAKRESIE DORADZTWASprzedajesz środki ochrony roślin?

Sprawdź czy Twoi pracownicy posiadają uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 poz. 455), osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy są zobowiązane ukończyć szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

 

Program szkolenia:

SZKOLENIE PODSTAWOWE (24 GODZ. DYDAKTYCZNE)

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Integrowana ochrona roślin
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE (7 godzin dydaktycznych)

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy

 

Prowadzący:

Kazimierz Szymkuć

 

Wydawane dokumenty:

Absolwenci kursu po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu końcowego otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu uprawniające do sprzedaży i doradzania w zakresie środków ochrony roślin.

Egzamin przed komisją, w skład którego wchodzi przedstawiciel wyznaczony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat.

Termin realizacji szkolenia:

Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - 24 godz. dydaktyczne   

28.02.2022-02.03.2022 r.   

Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - 7 godz. dydaktycznych   

07.03.2022r.

Cena szkolenia:

Szkolenie podstawowe – 400 zl /1 osobę

Szkolenie uzupełniające – 250 zl /1 osobę

UWAGA: Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 6 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.


messenger KursyZDZElk 
mail: elk@zdz.bialystok.pl  
lub  ☎️ 87 6202610

Rejestracja i zapisy:

 

Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - 24 godz. dydaktyczne   

Link do rejestracji online  Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - 7 godz. dydaktycznych   

Link do rejestracji online Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

Masz pytanie?

Zadzwoń do nas ☎️ 87 6202610

Szczegółowe informacje udzieli:

messenger: @KursyZDZEłk 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00 - 17:00

 📌 Ełk, ul. Armii Krajowej 43

📧  elk@zdz.bialystok.pl