Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Przygotowawcze zajęcia MATURALNE z języka polskiego

 matura na stronę

 

 

Nie ma dla nas znaczenia czy szkołę średnią  ukończyłeś 20 lat temu czy też w tym roku. Zadbamy o przekazanie odpowiedniej wiedzy w uporządkowany sposób aby egzamin maturalny zakończył sie sukcesem. Zapraszamy, podejmij wyzwanie z nami!


 

Program szkolenia

zapisuję się na zajęcia z języka polskiego

 

Program szkolenia 100 godz.

 

W programie kursu przygotowującego do części podstawowej egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się między innymi:

 1. wykłady z wiedzy o literaturze i języku (powtórzenie najważniejszych wiadomości wskazanych w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego);
 2. ćwiczenie form pisemnych – rozprawki, streszczenia i czytania tekstu ze zrozumieniem,
 3. ćwiczenia z zadaniem egzaminacyjnym, których celem będzie kształcenie:
 • umiejętności rozumienia oraz analizy i interpretacji tekstu źródłowego pod kątem wskazanego w poleceniu problemu,
   
 • umiejętności odwołania do innych tekstów kultury (dzieł sztuki, filmów) i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi,
   
 • tworzenia wypowiedzi monologowej poprawnej pod względem kompozycyjnym i językowo – stylistycznym,
 • przygotowanie maturzysty do udziału w rozmowie z komisją egzaminacyjną.

 

Szkolenie skierowane do

 

 Szkolenie skierowane jest do osób, które skończyły już szkołę średnią i chcą przystapić do egzaminu maturalnego

Sposób realizacji szkolenia

 

Szkolenie stacjonarne.  Systematyczne spotkania raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Niewielkie grupy (max do 10 osób)

 

Prowadzący

Nasi nauczyciele i instruktorzy mają wysokie kwalifikacje i duże doświadcznie.

Zapewniamy

 

 • wszystkie potrzebne materiały w postaci notatek, prezentacji, kart pracy i arkuszy maturalnych
 • catering w trakcie trwania kursu

 

Czas trwania

Szkolenie od września do kwietnia. Spotkania popołudniowe jeden raz w tygodniu. Np. środa w godz. 17:00 - 19:15

 

Cena kursu

 

Koszt jednego przedmiotu 1250 zł płatny w miesięcznych ratach po ok. 200 zł.  

Dla osób, które zdecydują się na więcej niż jeden przedmiot za drugi i kolejny przedmiot udzielimy 10% rabatu.

zapisuję się na zajęcia z języka polskiego

zapisuję się na zajęcia z matematyki

zapisuję się na zajęcia z języka angielskiego

Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ełku, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

Patryk Gucki, p.gucki@zdz.bialystok.pl 

Ewa Maciorowska, e.maciorowska@zdz.bialystok.pl 

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB