Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Przygotowawcze zajęcia MATURALNE z matematyki

 matura na stronę

 

 

Abituriencie, proponujemy Tobie zajęcia przygotowawcze do Matury na poziomie podstawowym w Formule 2022. z matematyki. Nie ma dla nas znaczenia czy szkołę średnią  ukończyłeś 20 lat temu czy też w tym roku. Zadbamy o przekazanie  Tobie odpowiedniej wiedzy w uporządkowany sposób aby egzamin maturalny zakończył się sukcesem. Zapraszamy, podejmij wyzwanie z nami!

 zapisuję się na zajęcia z matematyki


 

Program szkolenia

 

Program szkolenia 100 godz.

 

W programie kursu przygotowującego do części podstawowej egzaminu maturalnego z matematyki znajdą się między innymi:

1. Liczby rzeczywiste

2. Wyrażenia algebraiczne

3. Równania i nierówności

4. Funkcje

5. Ciągi

6. Trygonometria

7. Planimetria

8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej

9. Stereometria

10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

11. Dowody algebraiczne

 

Szkolenie skierowane do

 

 Szkolenie skierowane jest do osób, które skończyły już szkołę średnią i chcą przystapić do egzaminu maturalnego

Sposób realizacji szkolenia

 

Szkolenie stacjonarne.  Systematyczne spotkania w sobotę. Niewielkie grupy (max do 10 osób)

 

Prowadzący

Nasi nauczyciele i instruktorzy mają wysokie kwalifikacje i duże doświadcznie.

Zapewniamy

 

  • wszystkie potrzebne materiały w postaci notatek, prezentacji, kart pracy i arkuszy maturalnych z matematyki
  • catering w trakcie trwania kursu

 

Czas trwania

Spotkania od października do kwietnia.

szczegółowy harmonogram spotkań harmonogram_zajęć.doc

Cena kursu

 

Koszt jednego przedmiotu 1250 zł płatny w miesięcznych ratach po ok. 200 zł.  

Dla osób, które zdecydują się na więcej niż jeden przedmiot za drugi i kolejny przedmiot udzielimy 10% rabatu.

 zapisuję się na zajęcia z matematyki

 zapisuję się na zajęcia z języka polskiego

 zapisuję się na zajęcia z języka angielskiego

Kontakt:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ełku, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

Patryk Gucki, p.gucki@zdz.bialystok.pl 

Ewa Maciorowska, e.maciorowska@zdz.bialystok.pl 

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB