Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Aktualności

Nowa edycja projektu - "POMAGAMY zwalnianym"

DOTACJA2POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w grupie 160 osób z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży, dotacji do 31.12.2018r.

Projekt skierowany jest do 160 osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym 100 osób będą to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz 60 osób będą to osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

DOTACJE 23 390 ZŁ!

ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY! TEL.: 87 620 26 10

 

 Rekrutacja na ścieżkę dotacyjną zostaje wydłużona do dn. 31 października 2017r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Tworzenie aplikacji internetowych

aplikacjeOstatnie wolne miejsca na bezpłatny kurs kwalifikacyjny Tworzenie aplikacji internetowych.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy. Zgłoszenia od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do godz. 17.00 w sekretariacie.docformularz zgłoszeniowy

 

Program nauczania

Lp.Efekty kształcenia z podstawyBlok tematycznyLiczba godzin
1Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodówPodejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)24
2Podstawy BHP20
3Język obcy w zawodzie30
Razem liczba godzin przeznaczona na kształcenie umiejętności wspólnych dla wszystkich zawodów oraz PKZ75
4Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.14Witryny internetowe i pracownia witryn internetowych125
5Bazy danych i systemy baz danych. Pracownia baz danych i administrowania bazami.125
6Aplikacje internetowe i pracownia aplikacji internetowych125
Liczba godzin przeznaczona na kształcenie właściwe dla kwalifikacji E.14374
Łączna liczba godzin kursu kwalifikacyjnego449
     

30% zajęć odbędzie się w systemie e-lerningowym

 

Szczegółowe informacje:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43

tel./fax 87-6202610 wew. 14

 

Fundusze Unijne na aktywizację zawodową - spotkanie

picjumbo.com HNCK4005 skalInformacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Unijne na aktywizację zawodową”

Spotkanie adresowane jest  osób  planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, zagrożonych zwolnieniem z pracy, chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.

Termin: 29 września 2017 r. w godzinach  10.00- 12.40,

Miejsce: EŁK,  Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełkulpielk@warmia.mazury.pl 
    do 22 września 2017 r. do godz. 14:00.
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs masażu - doskonały pomysł na jesienne wieczory

massageMasaż klasyczny to najbardziej znany i najczęściej wykonywany zabieg. Jest to podstawowe narzędzie w pracy kosmetyczki jak i innych osób działających w obszarze usług i poprawy kondycji ciała.
Jest również najbardziej przydatnym masażem dla amatorów na tzw. “potrzeby domowe” – gdy chcemy przynieść ukojenie naszym bliskim lub po prostu przeciwdziałać skutkom stresu. Kurs masażu klasycznego pozwala zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą wskazań i przeciwwskazań do wykonywania zabiegu, a także wykształcić koordynację oddechowo – ruchową.

GSpotkanie informacyjne - 14 wrzesnia 2017 godz. 15.30

CZYTAJ WIĘCEJ

Drwal - operator pilarki

drwal 15_09_2017Proponujemy dla Państwa kurs drwala - operatora pilarki.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.
Wymagania stawiane uczestnikom:

  • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej i ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskim, wydanym przez uprawnioną jednostkę służby zdrowia, dopuszczające do pracy w zawodzie drwala - operatora pilarki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowoczesna Szkoła Jazdy!

osk2 Nasz Ośrodek Kształcenia kierowców stawia na nowoczesność!

Nasz pracownik, Szymon Groth wysłał listę proponowanych zmian do serwisu OSK zajmującego się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji szkoleniowej, które zostały wybrane spośród wielu do zaimplementowania w portalu. Zmiany, które zostaną w nim wprowadzone pomogą nam realizować szkolenia prawa jazdy jeszcze sprawniej. 

Czym jest portal OSK? 

Portal OSK jest aplikacją przeznaczoną do profesjonalnego i prostego zarządzania Ośrodkiem Szkolenia Kierowców. Korzystanie z aplikacji usprawnia prace związane z obsługą kursu. System posiada również opcję nauki i testów, które wspomagają kształcenie naszych kursantów. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wystąpienia publiczne - warsztat praktyczny

aneta o2Wielu z nas musi występować publicznie.

Co zrobić, by sama myśl o tym nas ekscytowała, a stres był jedynie mobilizujący?
Jak pozbyć się lęku i zabłysnąć swoim wystąpieniem?
Jest na to kilka sprawdzonych sposobów. W czasie praktycznego warsztatu nauczysz się:
· metod na przyciągnięcie uwagi słuchaczy,
· dowiesz się, jaką rolę odgrywa głos i komunikacja pozawerbalna,
· jak dobrze przygotować prezentację,
· jak zagospodarować przestrzeń,
· jak nawiązać dobry kontakt z słuchaczami,
· jak poradzić sobie ze stresem
· i "trudnymi" odbiorcami naszej wypowiedzi.
 
Oswoisz wystąpienia publiczne i "zaczarujesz" publiczność.


 Trener, coach. Aneta Zamojska pokaże Wam jak to osiągnąć Zaufaj naszemu doświadczeniu. 

CZYTAJ WIĘCEJ