Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Technik Spedytor/Logistyk

DA2CCB2FAB2Technik spedytor jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w spedycji, z marketingiem, zarządzeniem działalnością spedycyjną, przewozami międzynarodowymi itp.... 

 

 

Kim jest spedytor?

 • to osoba, bez której transport ładunków lądem, morzem i powietrzem jest w praktyce niemożliwy,
 • to osoba, która organizuje transport towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju,
 • zna podstawy spedycji i transportu, marketingu, sztuki negocjacji ,
 • sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku,
 • przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym.


Dlaczego warto być spedytorem?

 • Transport to dziedzina gospodarki, która będzie się rozwijać w najbliższych latach bardzo dynamicznie. Wybór tego zawodu to wybór sukcesu!
 • Liczba firm transportowo-spedycyjnych w Polsce ogromnie wzrasta i wraz z nimi zapotrzebowanie na spedytorów.


Kształcenie w zawodzie technik spedytor ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizacji transportu i spedycji. Absolwentowi szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor mogą być postawione do wykonania następujące typowe zadania zawodowe:

 • spedytororganizowanie spedycji ładunków i wykonywanie czynności dodatkowych w tym:
 • organizowanie i obsługa przewozów kontenerowych,
 • obsługiwanie portów morskich i rzecznych, terminali samochodowych, kolejowych
 • i lotniczych,
 • prowadzenie rozliczeń z urzędami celnymi,
 • przygotowywanie ładunków do wykonania odpraw celnych,
 • kontrolowanie przebiegu ładunków,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym
 • i zagranicznym,
 • prowadzenie działalności marketingowej na rynku usług transportowo-spedycyjnych.


Technicy spedytorzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, między innymi na następujących stanowiskach:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy,
 • referent spedycyjny,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.