Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Opiekunka dziecięca

 

opieknka dziecięca                Kurs rozpoczynamy październik 2022 

 Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie wychowania, wspomagania rozwoju umysłowego i kształtowania ważnych umiejętności dzieci.

              Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą
  w przyszłości pracować jako opiekunki dziecięce w żłobku, w przedszkolu  i w domu.                                                      

 

Program szkolenia:

- stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych,

  rytmicznych, plastycznych i technicznych

- wprowadzanie dziecka w kulturę,

- opieka pielęgnacyjna i zdrowotną nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,

- zabawa jako podstawową formę aktywności dziecka

- rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka

- pierwsza pomoc przedlekarska

 

Koszt szkolenia 550,00zł

Zapisz się już dzisiaj. Możesz zrobić to osobiście, telefonicznie lub e-mailowo. Czekamy na Ciebie!

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. 87 620 26 10, 

e-mail:  elk@zdz.bialystok.pl,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl