Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kurs projektowania i zakładania ogrodu

 projektowanie ogrodu 2 3

 

Ty też możesz zaprojektować swój własny ogród!

 

Nauczysz się

 

✿  Funkcjonalnego podziału ogrodu i zasad kompozycji

✿  Wykonywania inwentaryzacji i analizy stanu istniejącego

✿  Jak dobierać gatunki roślin według ich cech plastycznych przy projektowaniu rabat tematycznych i kompozycji

✿  Sadzenia, nawadniania, nawożenia oraz innych metod pielęgnowania roślin

✿  Projektowania ogrodów tematycznych np. wodne, skalne, zimowe, na dachu

✿  Symboli technicznych, skalowania, czytania planu

 

Poznasz

❁ Podstawy prawne projektowania i realizacji ogrodu przydomowego

❁ Style w projektowaniu ogrodów

❁ Nowe trendy we współczesnej sztuce ogrodowej

❁ Techniki komputerowe w projektowaniu

❁ Tworzywo i elementy dzieła ogrodowego: drogi, nawierzchnie, ogrodzenie, oświetlenie

❁ Choroby i szkodniki roślin

  • Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie pn. "Kurs projektowania i zakładania ogrodów" zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) z dołączonym do niego suplementem. 

 

JESTEŚ ZDECYDOWANY?

ZAPISZ SIĘ ONLINE 

 

Program Szkolenia

 

Moduł I. Wiadomości ogólne

Jednostki modułowe:

1.1. Rozpoczęcie kursu

1.2.   Podstawowe wiadomości z botaniki

1.3.  Uprawa gleby i nawożenie roślin

1.4.  Ochrona roślin

 

Moduł II. Elementy projektowania ogrodów. Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Jednostki modułowe:

2.1.  Urządzanie terenów zieleni - wiadomości ogólne

2.2.  Dokumentacja techniczna

2.3.  Prace porządkowe i roboty ziemne

2.4.   Drogi i nawierzchnie ogrodowe

2.5.   Mała architektura ogrodowa

2.6.   Roślinoznawstwo

2.7.   Podstawowe elementy terenów zieleni

2.8.   Organizacja zarządzania i utrzymania terenów zieleni

2.9.   Projekt zagospodarowania zielenią ogrodu

 

Szkolenie skierowane do

Wszystkich osób chętnych, które chcą projektować i zakładać ogrody oraz spełniających poniższe wymagania:

Wymagania stawiane kandydatom na kurs

  • wykształcenie podstawowe,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy fizycznej,
  • zainteresowania przyrodnicze i plastyczne,
  • systematyczność i terminowość przy wykonywaniu zadań.

Sposób realizacji szkolenia

Kurs Projektowania i zakładania ogrodów przeprowadzony jest w formie zdalnej przy użyciu Google Meet.

Wymagane założenie poczty @gmail.com

Wymagania sprzętowe komputer lub laptop z myszką, kamerką oraz mikrofonem

Prowadzący

Doświadczona i wykwalifikowana kadra.

Zapewniamy

  • kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym
  • indywidualne podejście w ksztalceniu 
  • materiały szkoleniowe 

Termin realizacji szkolenia

 

rozpoczęcie wrzesień 2023r.

szczegółowy harmonogram wkrótce !!!

                       ZAPISZ SIĘ ONLINE                              

Cena kursu

1 350,00 zł mozliwość spłaty w pięciu ratach po 270,00 zł raz w miesiącu

Kontakt:

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl ,

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB